Du är fri – You are free

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Du är fri.
Du är det obeskrivliga.
Du är. Ärigheten.
Du är det du defacto är.
Det som inte är föremål för beskrivningar. Som inte förändras beroend på hur någon annan beskriver dig.
Låt dig inte förminskas till det som ryms i din egen eller andras beskrivning utav dig.
Du är inte bäst.
Du är inte sämst.
Du är inte god eller ond, perfekt eller imperfekt. Du bara är.
Du har turen att vara.
Att få se.
Att leva.
En stund.
Att får se med dessa ögon.
Det är vad du är.
Detta seende.
Seendet som ser.
Inget annat.
Upplevelsen av seendet utan att ens reflektera över det.
Du är dansaren och livet är dansen.
Är dansen dålig eller okej? Är floden bra eller dålig? Är du floden eller simmar du i floden?
Är floden någonsin samma vatten? Om ej så vad är den?
Kan du hålla fast vid något i livet?
Om ej, så hur kan det vara svårt att släppa taget?
Släppa taget är en omöjlighet då inget är beständigt och fastklamrandet vid något i sig självt är en omöjlighet.
Fastklamrandet… Det är det som är drömmen. Se detta.
Släpp ej taget. Håll dig inte kvar.
Se – att du är den föränderliga floden och allt annat är en dröm, som är sann, liksom ett löv som faller i skogen utan att någon ser det.
Så sann är drömmern. Varken mer eller mindre.
Fall i tystnad utan att någon ser.
Möt mig i vinden. Jag är också där.
Vi är båda vinden som låter löven falla så som de gör.
Vi är seendet och det sedda. Och vinden där emellan.
Och ingentinget, varur vind och löv slog ut, såsom en blomma ur en stjälk, ur jord utav det som varit.

Nu är allt som finns – this moment is all there is

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Det finns bara detta ögonblick.
Detta ögonblick är frihet från igår.
Du är fri i detta nu. Du är verkligen fri. Du kan andas. Du får ta ett stort andetag och insupa luften som av en händelse råkar passera framför din mun i just detta nu.
Den är din, den är fri från sorg och den är alldeles gratis.
Du är värdig att andas den och du är fullt värdig att strömma som vatten genom livets flod.
Du är perfekt.
Lyssna inte längre till berättelsen om igår, eller om i morgon.
Det är sagor.
Det är sagor om en tid som aldrig funnits. Sagor om något annat än detta nu.
Du lever nu.
Du kommer aldrig leva någon annan stans än i detta nu.
Nu – kan du förändra. Nu. Och nu. Genom att inte ens tro på förändring i en annan tid än nu.
Denna förändring kommer aldrig vara en förändring.
Den kommer alltid bara vara “vara”.
Möt mig i detta nu.
Möt dig själv.
Ta farväl utav dina mardrömmar och möt dig själv som den perfekta varelse du är i detta vara.
Nu.
Förlåt dig själv genom att förlåta alla andra.
De kommer följa efter.
Och du kommer möta dem i just detta enda eviga ögonblick de så olyckligt missat.
Som om det inte vore ett mirakel i sig självt.
Att du finns.
Allt som skett ledde till att du nu läser detta, och kan se innebörden.
Så omfamna gårdagen som ett finger på den arm som i detta nu omfamnar detta nu.
Du är fri.

There is no teaching

Tags

, , , ,

Teaching comes out of belief in and extra conditioned limited attention to our form and belief in the importance in this form.

Enlightenment is just a word that points to the natural state where such a word, or any teaching is non existing. Or, rather, there is teachings, and there is concepts of wind and sun. But the sun and the sunshine doesnt put it self intowriting. Nor beliefs in descriptions based on random picking of false descriptors.

Everything just is.

No masters, no states, no one lacking insight or knowledge. There is no such.

I am the authentic lie

Tags

, , , , , , , , , ,

I am Tao.

Not the letters.

Not the meaning. Not the concept. 

Not the explanation of it.

Not the word.

Not the perception of it.

Not the I am.

Just “!”

I am the authentic lie of my and your expression.

And that I am no more than I am the wind wiggeling a leaf I have never seen.

Acceptance

Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Thinking leads to feeling leads to action, leads to how you are, leads to how you are percieved and wether you act in accordiance with everything there is or not. Attention, leads to thinking. And no attention without belief. And no belief without doubt. Acceptance, will do the trick.

If you give – you will receive

Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

If you give

you will recieve

so what is giving?

Giving, is the act where there is no-one there who feels he have lost something.

Its you actually being the generosity of the universe.

Its You providing for others and for the world in the natural way that is our natural way of beeing.

It is You, not separating your self from the gifts of life.

It is You, being able to appreciate and receive.

It is You not limiting the flow of things by your attention or desires.

It is You having a quiet, unspoken, yet clear and subtle wish for the best for everyone and all.

Giving Is receiving – receiving is giving